English French German Italian Russian Spanish

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

 Другого червня 2017 року на базі КрНУ, за підтримкою МОН України, вперше відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт (Конкурс) за спеціальностями: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 274 «Автомобільний транспорт» і 275 «Транспортні технології».

Конкурс проводився з метою інтеграції України в світовий освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

На Конкурс було представлено самостійно підготовлені студентами наукові роботи, які є пріоритетними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певної спеціальності.

Співорганізаторами Конкурсу стали закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Конкурсна комісія розглянула 178 студентських наукових робіт, що надійшли з 102 вищих навчальних закладів, з дванадцяти країн світу.

Оцінювання поданих на другий тур Конкурсу студентських наукових робіт здійснювало журі Конкурсу шляхом подвійного «сліпого» рецензування.

На підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт Журі Конкурсу більшістю голосів визначено кращі роботи для участі у другому турі.

Автори кращих наукових робіт прийняли участь у підсумковій науково-практичній скайп-конференції з науковими доповідями у вигляді PowerPoint презентацій.

За результатами наукових доповідей та захисту робіт визначено переможці, які нагороджено дипломами І-ІІІ ступенів за кожною галуззю знань та сертифікатом учасника.

На  засіданні  секції  зі  спеціальності 073 «Менеджмент», конкурсна комісія  розглянула 18 студентських наукових робіт, що надійшли з 16 ВНЗ. На підсумковій конференції  виступило 10 студентів з 12 ВНЗ.

Кафедру маркетингу на цій секції представляли студентка гр. МК-14-1 Кім Уляна разом із студенткою зі Словаччини Croegaert Laura та під керівництвом JankaTáborecká –Petrovičová, doc.Ing, PhD (MatejBelUniversity) та Збиранник О.М. (КрНУ ім. М. Остроградського). Наукова робота  «Ефективність освітнього менеджменту в розрізі вищих навчальних закладів  (The effectiveness of educational management in the context of higher education)» була відмічена Дипломом ІІІ ступеня.

 2017-7-1

Уляна розпочинає свою доповідь

 Актуальність даної роботи обумовлюють глобалізаційні процеси, які диктують свої вимоги до  управління діяльності ВНЗ, як основоположної засади, що відповідає за розвиток кваліфікаційних кадрів та тенденціям розвитку вищої освіти в Україні. Тож, ця робота присвячена саме доцільності впровадження суттєво нових методів та підходів до управління освітнім процесом. Мета роботи: дослідити та проаналізувати ефективність застосування платформи для навчання «Moodle» на прикладі університету Матея Бела (Словаччина) та визначити доцільність впровадження даної системи управління в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та інших ВНЗ України.

 2017-7-2

 Кім Уляна розповідає про ефективність застосування платформи для навчання «Moodle» на прикладі університету Матея Бела (Словаччина)

 Зичимо Уляні творчого натхнення, наполегливості та успіхів у  навчанні вже у  магістратурі.

Кафедра маркетингу

Останнє редагуванняВівторок, 06 березня 2018 10:19

Log in