Історія кафедри

English French German Italian Russian Spanish

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедру маркетингу створено наказом № 171-1 від 07.11.2000. Завідувачем було призначено професора, доктора технічних наук Олексія Акакійовича Юрка. 

2002 р. кафедру очолив доктор технічних наук Микола Іванович Сокур. Провідний науковець міжнародного рівня, М. І. Сокур отримав учене звання професора з маркетингу 2004 р. Він є членом-кореспондентом Академії гірничих наук України, академіком МАНОП. Автор 385 наукових праць, у тому числі шести монографій, чотирьох навчальних посібників і 77 авторських свідоцтв і патентів.

У становленні кафедри маркетингу брали участь: професор О. А. Юрко, доценти О. Д. Коноваленко, В. І. Баюра, Т. Є. Циба, Т. О. Зайчук, М. В. Бочкарьов, старші викладачі Л. М. Сокур, Л. Л. Артеменко, О. А. Диба,  Т. В. Гайкова, асистенти К. О. Латишев, В. В. Герасимчук, І. П. Романенко, лаборанти Н. С. Пузак, О. Ю. Кузьменко, О. В. Шевченко, І. О. Сова. Кожний з них за час роботи на кафедрі суттєво вплинув на налагодження якісного навчального процесу. Гідно продовжили розпочате доценти О. В. Мороз, О. І. Богдан, О. М. Яріш, старші викладачі О. М. Збираник, Н. В. Язан, провідний фахівець О. В. Погорєлова, старший лаборант М. М. Головня, лаборанти  Н. А. Молодецька, Н. В. Мальцева, О. М. Казьміна.

 Професійний рівень колективу кафедри постійно підвищувався, зокрема викладачами стали Н.С. Пузак і О.Ю. Кузьменко. Чотири викладачі кафедри захистили кандидатські дисертації:

 

ПІБ

Місце отримання вищої освіти

Керівник

Рік захисту

Установа, де проходив захист дисертації

Тема дисертації

Романенко І. П.

Кременчуцький державний політехнічний інститут,

 1996 – 2001 рр.

доц. Зайчук Т. О.

2008

Київський національний економічний університет ім.            В. Гетьмана

Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств

Мороз О. В.

Кіровоградський державний технічний університет, 1995 – 2000 рр.

проф. Зайончик Л. Г.

2012

Національний транспортний університет

Муніципальна приватна модель організації міського пасажирського автотранспорту

Латишев К. О.

Кременчуцький державний політехнічний інститут, 1993 – 1998 рр.

проф. Почтовюк А. Б.

2013

Донецький технічний університет

Підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі автобудування

Гайкова Т. В.

 

Кременчуцький державний політехнічний інститут, 1991 – 1997 рр.

доц. Пузир Р. Г.

2015

КрНУ ім. М. Остроградського

Совершенствование процесса вытяжки коробчатых деталей из листового биметалла «алюминий – медь»

 

Щороку до аспірантури кафедри вступають найкращі випускники, які виявили не лише добру теоретичну та практичну підготовку, але й здібності до науково-педагогічної діяльності.

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є маркетингові дослідження, енергозберігаючі технології, реклама, PR-технології. За цими напрямами на кафедрі за період з 2002 до 2015 р. викладачі разом з аспірантами та студентами виконали близько 30 патентних та науково-дослідних робіт, у тому числі з такими відомими підприємствами як Крюківський вагонобудівний завод, Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат, Галещинський машинобудівний завод тощо.

2015-2016 навчального року склад кафедри налічує 9 викладачів: 2 професори, 4 доцента, 1 старший викладач, 2 асистенти. Вони викладають майже 70 дисциплін для студентів спеціальності «Маркетинг» та інших спеціальностей. З вересня 2015 р. виконує обов’язки завідувача кафедри професор, доктор економічних наук Олег Адольфович Кратт. За його безпосередньої участі відбувається формування наукової школи, яка опікується вивченням проблем, пов’язаних із діяльністю вищої школи у ринкових умовах господарювання. Його аспіранти захистили кандидатські та докторські дисертації, він здійснює керівництво докторантурою й аспірантурою, входить до складу  спеціалізованих рад, а також  редколегій фахових видань. Автор колективних монографій, статей у вітчизняних і зарубіжних журналах, збірниках наукових праць, автор навчальних посібників і підручників.

Студенти-маркетологи з успіхом беруть активну участь у наукових конференціях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня, у студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, де посідають призові місця.

Кафедра пишається своїми випускниками. За період існування кафедри 1205 осіб отримали дипломи різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, напрямів підготовки і спеціальностей. Перший випуск бакалаврів з маркетингу відбувся 2004 р. Протягом дванадцяти років кафедра підготувала 551 бакалавра з маркетингу, у тому числі 238 осіб за денною формою навчання і 313 осіб за заочною. Кафедра підготувала 470 спеціалістів з маркетингу, у тому числі 155 осіб за денною формою навчання та 315 осіб за заочною. Диплом магістра з маркетингу отримали 79 випускників кафедри. До 2011 р. кафедра здійснювала підготовку бакалаврів зі спеціальності «Комерційна діяльність», а з 2012 р. – зі спеціальності «Товарознавство і торговельне підприємництво» (80 осіб). У відповідні періоди кафедра здійснювала підготовку спеціалістів за зазначеними спеціальностями (25 осіб).

Вихованці кафедри успішно працюють практично у всіх сферах економіки: у промисловості, будівництві, транспорті, у фінансовій сфері, і, звичайно, у сфері маркетингу, постачання, збуту, реклами, економіки, а також на біржах, у банках тощо. 

Log in